Symposia

Symposium 2018

On the 23th of May 2018 the Business Commitee again will organize our symposium. This year the subject will be urban water management, an interesting detour from the agricultural focus of Wageningen. Students from all study programmes are invited to join us on this occasion. Please refer to this website for further information.

For more information check: Symposium 2018

Waterveiligheidscongres (16 till 18-11)

Drie dagen lang worden studenten, professionals uit het werkveld en een breed geïnteresseerd publiek bijeengebracht om actuele thema’s omtrent waterveiligheid te bespreken.

Het overkoepelende thema van dit jaar in Internationaal. Nederland staat internationaal op de kaart als waterland, en Nederlandse ingenieurs worden vaak gevraagd voor grote uitdagende opdracht in het buitenland. Dit werk aan bijzondere projecten in uiteenlopende gebieden en omstandigheden zorgt voor een verbreding van het blikveld en frisse ideeën. Gedurende het congres worden toonaangevende professionals gevraagd naar hun ervaringen in het buitenland, en reflecteren we op de wijze waarop we hiervan kunnen leren in onze eigen unieke Delta.

Maandag 16 november heeft als thema preventie: welke vernieuwende maatregelen worden internationaal genomen om het water buiten de deur te houden? Dinsdag 17 november heeft als thema beleid: op welke wijze wordt waterveiligheidsbeleid op verschillende plaatsen en middels grote samenwerkingsverbanden ingevuld? Woensdag 18 november heeft als thema emergence response: wat doen we wanneer het ondanks alle inspanningen toch mis gaat? Iedere dag bestaat uit verschillende lezingen en een workshop om zelf met de materie aan de slag te gaan.

Voor meer info zie: http://www.watersnoodmuseum.nl/NL/congres/

Vakantiecursus “Water in de Stad” (08-01)

Op 8 januari 2016 is het thema van de Vakantiecursus “Water in de Stad”. Het thema is niet alleen van toenemend belang in Nederland maar ook wereldwijd staat “Water in de Stad” volop in de belangstelling. Naast drinkwater en afvalwater omvat het thema afwatering, wateropslag, ondergrondse hydrologische aspecten, stedelijk architectuur, enz. “Water in de Stad”overstijgt de kennis van de zogenaamde monodisciplines en kan alleen in samenwerking geïntegreerd worden benaderd.

Op de 68e Vakantiecursus zullen diverse experts “Water in de Stad” zowel technologisch als beheersmatig benaderen, en bekijken we wat het klimaat voor ons in petto heeft en hoe we onze bouw daarop kunnen aanpassen. De kennis komt u dit jaar weer in 2 parallelle sessies tegemoet, zodat u zelf ook nog wat te kiezen heeft. Verder zullen (PhD) studenten weer podium krijgen en wellicht ontmoet u uw toekomstige collega, technoloog of (proces)manager.

Voor meer info zie: http://www.tud-vakantiecursus.nl/