Acacia Water

Schoon en veilig water over de hele wereld. Met duurzame, slimme en praktische oplossingen maakt Acacia Water dit mogelijk. Van dorpelingen tot stamhoofd, van burger tot overheid, van waterschap tot boer. Acacia Water combineert wetenschap, praktische daadkracht, professionele gedrevenheid en persoonlijke betrokkenheid in haar projecten. Zo maken wij water beschikbaar, daar waar het urgent is.